Analýza skutečného stavu archivu
a návrh optimálního řešení…
…digitalizace dokumentů a zavedení
systému správy elektronických dat…
…efektivní, bezpečná a pohodlná práce
s dokumenty!

Reference

     Digitalizace dokumentů státní správy – archiv Odboru výstavby, Městského úřadu v Chocni

Jedním z klientů, který se rozhodl využít výhod projektu komplexní digitalizace archivu a postupně převádí svůj archiv do digitální podoby, je Odbor výstavby v městě Chocni. Odbor výstavby v Chocni spravuje cca. 10 správních území se zhruba 3.500 stavebních objektů.vykres

Hlavním důvodem převodu dokumentů do elektronické podoby a jeho uložení ve správě elektronických dat byly stálé požadavky veřejnosti na práci s archivními dokumenty a složité vyhledávání ve fyzickém archivu. Dalším důvodem byla ta skutečnost, že některé dokumenty ve fyzické podobě postupem času ztrácely svoji obsahovou (obrazovou) hodnotu a při časté manipulaci hrozilo jejich fyzické poškození nebo nesprávné zpětné zařazení. Těmto nebezpečím čelí Odbor výstavby v Chocni komplexní digitalizací dokumentů včetně inventarizace aktuálního stavu archivu a zařazení jejich digitální formy do elektronického archivu.

Při tak velkém objemu dokumentů si rozsah prací spojených s digitalizací odbor výstavby v Chocni rozdělil do deseti let. V každém roce se zpracovává přibližně 300 stavebních objektů (popisných čísel) a aktualizací, které jsou po procesu inventarizace a digitalizace importovány v digitální podobě do systému elektronické správy archivu odboru.

Z obdobných důvodů se pro komplexní digitalizaci rozhodly i Stavební úřady ve městech Kroměříž nebo Valašské Meziříčí.

      Digitalizace dokumentů soukromých společností

Podobným způsobem řeší archivaci dokumentů v dnešní době celá řada firem, ať už se jedná o dokumenty ve vztahu k nemovitostem, fakturační agendě nebo významné dokumenty technického charakteru ke strojům nebo technologickým celkům. Na této úrovni spolupracujeme

  kmotr_logo      KMOTR – Masna Kroměříž a.s.

 autoneum    AUTONEUM CZ s.r.o.

 VAK    Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.