Analýza skutečného stavu archivu
a návrh optimálního řešení…
…digitalizace dokumentů a zavedení
systému správy elektronických dat…
…efektivní, bezpečná a pohodlná práce
s dokumenty!

Vektorizace

Vektorizací je myšlen převod papírových předloh nikoliv do formy digitálního obrazu (tiff, jpg, pdf), ale do elektronické podoby v CADovských formátech (dwg, dxf, dgn). Listinný dokument, např. výkres nebo plán, se nejprve naskenuje do rastrové podoby (tiff) pomocí skeneru. Ten se následně převede do vektorové podoby pomocí profesionálních vektorizačních aplikací, které podporují rozpoznávání různých objektů (oblouky, texty apod.).

Vektorizací se tak získá výkres dále použitelný v prostředí CAD. Na základě kvality předlohy se volí buď automatická, nebo ruční forma vektorizace.