Analýza skutečného stavu archivu
a návrh optimálního řešení…
…digitalizace dokumentů a zavedení
systému správy elektronických dat…
…efektivní, bezpečná a pohodlná práce
s dokumenty!

Outsourcing

Outsourcing služeb představuje využití externích kapacit a přenesení odpovědnosti za činnosti důležité pro provoz firmy či úřadu na externího dodavatele, který smluvně garantuje jejich plnění v požadovaném termínu a kvalitě. V dnešní době se služby outsourcingu využívají při řešení dlouhodobých, jednorázových i nárazových potřeb řešení projektů, které firma nemůže uspokojit vlastními zaměstnanci, buď proto, že jich má nedostatek, nebo proto, že chce šetřit čas či náklady.

V případě řešení projektů digitalizace dokumentů nabízíme služby konzultačního a projektového poradenství, řízení celého projektu s garantovaným termínem dodání a pevnou cenou. Outsourcing našich služeb považujeme za nástroj, který našim klientům umožňuje soustředění na jejich hlavní činnosti v zájmu jejich konkurenceschopnosti a ve výsledku snížení nákladů za administrativu: