Analýza skutečného stavu archivu
a návrh optimálního řešení…
…digitalizace dokumentů a zavedení
systému správy elektronických dat…
…efektivní, bezpečná a pohodlná práce
s dokumenty!

OCR – optické rozpoznávání znaků

Obsah papírových dokumentů lze do textového formátu na PC (např. doc) přepsat buď zdlouhavým přepisem, nebo automatickým převodem pomocí OCR technologie. OCR neboli optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru a následných úprav umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem (např. ve formátu doc, docx, rtf, txt). OCR – zpracování textu ztext tištěné do elektronické podoby je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem. Rozpoznávání textů pomocí skenování ve spojení s archivací příchozích dokumentů je ideální předpoklad pro následnou práci např. v podnikovém DMS systému – třídění, schvalovací workflow, správa informací podle oprávnění pracovníků, fulltext vyhledávání a archivace.

Přesnost rozpoznávání textu závisí na mnoha faktorech, včetně typu skenovaného dokumentu a použitých nastavení skeneru. V závislosti na čitelnosti originálního obrazu jsou současné programy OCR schopné dosáhnout přesnosti až 95 %.