Analýza skutečného stavu archivu
a návrh optimálního řešení…
…digitalizace dokumentů a zavedení
systému správy elektronických dat…
…efektivní, bezpečná a pohodlná práce
s dokumenty!

Úvod

Digitalizace dokumentů dnes patří mezi velmi vyhledávané služby především díky možnostem, výhodám a vlastnostem, kterými digitální dokumenty zařazené v systému správy elektronických dat poskytují svým uživatelům.

Elektronická forma dokumentu v systému elektronické správy dat je jednoduše a rychle dohledatelná, nikdy se neponičí a udrží si svoji čitelnost prakticky po neomezeně dlouhou dobu.

To vše vede k výrazně efektivnějšímu zpracování podnikové agendy, její kontrole a snížení nároků na pracovní síly pro administrativu a navýšení její produktivity práce při zachování maximální bezpečnosti uložení, přístupu a užívání dat.

Hlavní výhody zavedení služby digitalizace dokumentů 

    • inventarizace stávajícího obsahu archivu
    • možnost redukce fyzického archivu
    • snížení pravděpodobnosti ztráty dokumentů
    • zajištění stálé obrazové hodnoty dokumentů
    • zvýšení ochrany historicky cenných informací
    • úspora času při práci s dokumenty
    • zvýšení efektivity a komfortu práce s daty
    • sníženní nákladů na provoz a údržbu fyzického archivu
Společnost ARCHIV system, spol. s r.o. poskytuje svým klientům komplexní profesionální služby v oblasti digitalizace dokumentů – analýzy aktuálního stavu archivní dokumentace, převodu listinných dokumentů do digitální formy a zajištění důvěryhodného systému správy elektronických dat v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.